Het Jaarprogramma is bekend!

nieuwe themadagen en bij-en nascholingen voor komend opleidingsjaar

Het nieuwe programma voor komend jaar is bekend. Voor het eerst gaan we verdiepingsdagen aanbieden voor afgestudeerde BML-coaches en -trainers. Tijdens een verdiepingsdag wordt er dieper ingegaan op de stof uit de opleiding. Het doel hiermee is om het werken met BML te verbreden en verstevigen. 

Jos Dolstra zal de verdiepingsdag geven. Zij biedt als grondlegger van de opleiding inzichten en achtergronden bij de stof en neemt je mee in de verdieping zodat je nog beter gaat ervaren en ”begrijpen” hoe je dit kunt inzetten binnen je praktijk of training. Het onderwerp dit jaar is het werken met Laban.

Voor het eerst hebben we ook een themaweekend. We hebben gekozen voor een weekend omdat het onderwerp ”Pijn” een duidelijke gelaagdheid kent. Pijn kan op diverse lagen ervaren worden, zowel fysiek als emotioneel en spiritueel. Door dit met BML interventies te onderzoeken krijgen we meer inzicht in hoe we met pijn ”kunnen werken” binnen coaching en training.

En we zijn ook blij met BML gastdocent Herniz Brink. Zij gaat haar expertise over het enneagram met ons delen vanuit haar BML ervaring en toont ons hiermee hoezeer deze twee stromingen verwant zijn en aanvullend zijn op elkaar.

jaarprogramma2020-2021_Tekengebied 1 jaarprogramma2020-2021_Tekengebied 1