Themadag Diversiteit & BML!

Een inclusieve samenleving zet in op participatie van iedereen. Elk lid heeft een aandeel en wederkerigheid staat centraal. Een maatschappij waarin mensen met verschillende geloofsovertuigingen, tegengestelde opvattingen, diverse seksuele oriëntaties, kunde en beperkingen zich ingesloten voelen. We tolereren de ander niet slechts, maar respecteren diens waardigheid.

Binnen een inclusieve organisatie worden alle aanwezige talenten gezien en benut. Er is ruimte voor verschillende meningen. Hoe werken inclusiviteit en diversiteit in de praktijk? 

Als begeleidend coach/trainer ben je niet neutraal. Je neemt jouw eigen kijk mee. Jouw eigen opvattingen over deze thema’s hebben impact op jouw handelen.

Op zondag 25 september geeft Ruben Wagenaar een themadag over dit boeiende onderwerp. Hij belicht het onderwerp vanuit drie invalshoeken: individu, team en organisatie. Ruben zet tijdens de themadag passende BML interventies in. Deze themadag is ook geschikt voor geïnteresseerden zonder BML kennis).

Klik hier (https://www.bmli.nl/ag-27173-7-163099/agenda/themadag_diversiteit_gevierd.html) voor meer informatie. 

diversiteit diversiteit