Themadag Verheffende communicatie

Goede communicatie is van belang binnen teams, omdat dit de basis legt voor een open werksfeer en een gevoel van veiligheid. Communicatie, die verbindend en verheffend is, bevordert het zelfvertrouwen en maakt dat mensen zich durven uitspreken. Het is belangrijk om bewust te communiceren. Ook coaches bedenken soms al een antwoord of nieuwe coachvraag, terwijl iemand iets vertelt of toont. Het niveau van jouw eigen communicatie is bepalend voor de kwaliteit van jouw contact met anderen.

We organiseren op zondag 5 februari 2023 een bijzondere themadag met de trainers Jos Dolstra en Tim Koldijk. Jos brengt diverse BML interventies in die zorgen voor een speelveld waarbinnen deelnemers ervaringen opdoen. Deze ervaring, opmerkingen, reflecties kunnen worden gedeeld.
Jos en Tim zullen hier beiden op reageren vanuit hun eigen expertise. Tim Koldijk is een ervaren en succesvolle trainer die in het bedrijfsleven teams en directies van advies voorziet. Hij staat bekend op zijn scherpe waarnemingsvermogen.

Je kan jezelf inschrijven via deze link (https://www.bmli.nl/ag-27173-7-179787/agenda/special_themadag_verheffende_communicatie.html). 

IMG_2929 IMG_2929